Wanneer is de verhuurder fout en riskeert die zijn vergunning?

Het nieuwe vergunningstelsel voor verhuurders is van kracht. Makelaars krijgen nog eem tijd om hun vergunning aan te vragen. Daarover later meer. Eerst de licentie voor verhuurders toelichten. Waar moeten zij zich zoal aan houden?

Alle verhuurders in Stad krijgen een brief van de gemeente met daarin de voorwaarden voor hun vergunning. Houden ze zich daar structureel en aantoonbaar niet aan, dan kan het stadhuis de vergunning van het pand intrekken en als de verhuurder het echt bont maakt zelfs de vergunning voor het complete bedrijf.

Slecht verhuurdersgedrag

De voorwaarden komen er beknopt op neer dat de vergunninghouder zich dient te gedragen als een fatsoenlijk verhuurder. Elke verhuurder die nu al actief is krijgt de licentie automatisch. Nieuwe spelers moeten de vergunning aanvragen bij het stadhuis. Die komt in gevaar als onderstaande regels worden overtreden.

– het vragen van een te hoge huurprijs
– de gang naar de Huurcommissie bemoeilijken of onmogelijk maken
– de uitspraken van de Huurcommissie niet opvolgen
– huurders intimideren of bedreigen
– beledigend uitlaten over godsdienstige beleving, handicap, et cetera.
– de privacy van huurders schenden
– de woning onvoldoende onderhouden
– het herhaaldelijk uitvoeren van werkzaamheden buiten normale tijden
– misbruik van naar-aard-korte-duur contracten
– discriminatie
– het laten voortbestaan van ongewenst huurdersgedrag (woonoverlast/slecht gebruik van de woning etc.)
– het niet verstrekken van kwitanties
– aanzetten tot haat/discriminatie
– openbaar maken van uitlating
– in uitoefening bedrijf opzettelijk discrimineren
– deelneming organisatie plegen van misdrijven
– verspreiden seksfoto
– dronkenschap en dronken voeren
– heling
– dronken verkeer belemmeren/veiligheid bedreigen
– dronken rijden en varianten daarop
– meedoen etc. aan (illegale) kansspelen

Makelaars krijgen eerdaags vergunning

Volgens de brief zijn deze punten ieder geval uitingen van slecht verhuurdersgedrag. Maar het kan dus ook iets anders zijn, wat niet in deze opsomming zit. De vergunningen worden op dit moment uitgedeeld aan verhuurders, en dat gaat per pand dat ze verhuren. Want het is gekoppeld aan de onttrekkingsvergunning.

Makelaars krijgen nog eem de tijd om hun vergunning aan te vragen. Dat kan namelijk niet automatisch gekoppeld worden aan de onttrekkingsvergunning van een bepaald pand, wat bij verhuurders wel kan. Daarom wordt voor makelaars een eigen vergunningtraject ingezet dat de komende maanden wordt uitgerold.

Fout gedrag melden

Mocht je gebukt gaan onder het juk van een foute huisbaas, dan kun je contact met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Dat is door de Groninger Studentenbond en gemeente gelanceerd. Heb je te maken met verboden bemiddelingskosten, dan kun je je melden bij het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen.

Op de site van de gemeente vind je meer uitleg over het stelsel.

Psst, hier meer afleiding: