Wordt Station Noord weer Noorderstation? Misschien verandert het al op de bussen

Je hebt van die namen in de volksmond die nooit zullen veranderen. Donar had jarenlang diverse sponsornamen, maar het publiek bleef het Donar door Plaza scanderen. Spreekt NS over station Groningen, wij weten wel beter. Het is Hoofdstation. En onlangs vroeg een oudere man mij ‘of deze bus ook naar het Diakonessenhuis ging’. Ik snapte natuurlijk dat hij een afspraak in het Martiniziekenhuis had.

Ook Noorderstation is zo’n hardnekkige benaming die maar niet weggedrukt wordt uit ons collectief Gronings geheugen. Er is zelfs een werkgroep die zich bezighoudt met de wens om Station Noord uit de boeken te schrappen en Noorderstation weer in ere te herstellen.

Proces van de lange adem

Volgens Stadsomroep OOG heeft die werkgroep een verzoek ingediend bij het bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe, in het kader van de Wet Open Overheid. Ze willen weten hoe ‘Station Noord’ ooit tot stand is gekomen en willen een slinger geven aan hun wens.

De oude naam terug op bussen en haltes zou al een ferme stap zijn. Aangezien bijna tien jaar geleden de wijziging naar Hoofdstation ook mogelijk was gloort er wellicht hoop voor de werkgroep. Dit soort processen zijn wel van de lange adem, maar wanneer je aan iets begint moet je bijten en niet meer loslaten. Het is hoe dan ook een nobel streven met oog voor de OV-historie in Stad.

Psst, hier meer afleiding: