Zeven partijen stellen raadsvragen over mensen zonder nationaliteit, zoals de Groningse Marine

De Groningse Marine waar we vorige maand mee spraken

Je woont al 21 jaar in Nederland, maar een nationaliteit heb je niet. Niet die van je geboorteland en niet die van het land waar je zo ongeveer je hele leven hebt doorgebracht. Een op het eerste oog krankzinnige situatie. Toch is het voor de Groningse Marine realiteit. En de gevolgen zijn groot.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor mensen zoals Marine. Niet alleen in de media, maar ook in de politiek. En dat is mooi, want daar ligt de oplossing. Onlangs werd in de Tweede Kamer een motie van Madeleine van Toorenburg (CDA) en Jasper van Dijk (SP) aangenomen om de bureaucratische obstakels voor het Nederlanderschap weg te nemen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) had echter weinig zin de motie uit te voeren en kondigde weer een nieuw onderzoek aan. Uitvoering van de motie is zeer onzeker en gaat ook niet meer gebeuren onder dit demissionair kabinet. Van Toorenburg vergeleek de gang van zaken zelfs met de toeslagenaffaire.

1000 inwoners

Waarom de VVD landelijk maar dwars blijft liggen is volstrekt onduidelijk. Het lijkt er sterk op dat ze bang zijn voor framing. Maar dat is niet nodig. Marine bijvoorbeeld heeft al vele jaren een permanente verblijfsvergunning. Ze kan niet meer uitgezet worden. Dus waar is de VVD bang voor? Dat ze niet rechts genoeg zijn? In Groningen steunden alle fracties, dus ook die van de VVD, in 2019 een motie om zich meer in te zetten voor de groep van zo’n 1000 (!) inwoners van de gemeente Groningen zonder nationaliteit.

Dezelfde rechten

Gerben Brandsema, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Groningen wil graag weten wat de stand van zaken is. Daarom heeft hij schriftelijke vragen ingediend, samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, de SP, het CDA en de Partij van de Arbeid. “De daadwerkelijke oplossing ligt in Den Haag. Maar ik wil me desondanks zo veel mogelijk inzetten voor deze mensen. Wat mij betreft krijgt deze groep mensen zonder nationaliteit dezelfde rechten als een ander. Worden ze Nederlanders. En via de partijlijnen voeren we ook zeker druk uit op de landelijke politiek.”

Tweederangs

Toch wil Gerben zich er met een verwijzing naar Den Haag niet makkelijk vanaf maken: “Het zijn onze inwoners. Dus we moeten serieus kijken naar wat de gemeente wél kan doen. Een expertgroep kijkt momenteel in samenwerking met meerdere steden naar de juridische mogelijkheden en internationale verdragen. Ik wil de stand van zaken weten. Velen onder deze groep mensen voelen zich tweederangsburger. Het minste wat ik kan doen is kijken wat wij als gemeente kunnen doen!”

Stoppen met tegenwerken

Marine voelt zich gesteund door Gerben en de overige partijen die werk willen maken van dit dossier. “Maar het gaat mij niet direct helpen. Licht aan het einde van de tunnel is er nog niet, maar iedere stap in die richting is natuurlijk geweldig. De landelijke VVD moet gewoon stoppen met tegenwerken.”

De achternaam van Marine is bekend bij de redactie

Psst, hier meer afleiding: